บาปตน ๗ ประการ และคณธรรมตรงกนขาม ๗ ประการ:

บาปตน ๗ ประการ และคณธรรมตรงกนขาม ๗ ประการ

By Bryan Shen

Published by


Religion and Spirituality

9789813170056


ABOUT THE BOOK

หนังสือเล่มนี้ได้บรรยายถึงบาปต้นเจ็ดประการ ซึ่งเปรียบเสมือนจิตที่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อทำร้ายบุคคล ในขณะที่จิตเหล่านี้ได้หลอกล่อเราในส่วนลึกของจิตใจ และบาปต้นเจ็ดประการนี้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับคุณธรรมเจ็ดประการที่จะสามารถช่วยเราได้ ถ้าเราได้ฟังและไตร่ตรองอย่างดี รูปแบบการเขียนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนักบุญยอห์น ไคลมาคัส และนักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่กำลังฝึก หรือผู้ที่ปรารภนาจะฝึกปฏิบัติจิตตามแบบของนักบุญอิกญาซีโอ และเหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่นที่ต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมมากขึ้น ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้ให้การปรึกษามืออาชีพ (ได้ลงทะเบียนกับ SAC) มีประสบการณ์ทำงานกับสามเณร และคนหนุ่มสาว ในประเทศไทย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ และผู้เขียนได้เข้าศึกษาเรื่องจิตชั่ว และเทวดา ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

This book describes the seven capital sins (or deadly sins) as entities with hidden ill intent against us while they temp us in the depths of our hearts. And these are contrasted with the seven contrary virtues (or heavenly virtues) that helps us if we listen and discern carefully. The style of writing is inspired by St. John Climacus and St. John of the Cross. This book will be an aid for those practicing, or wanting to practice, the spiritual exercises of St. Ignatius' "Discernment of the Spirits". It is also suitable for teenagers wanting to live a more virtuous life. Written by a professional counselor (registered with the SAC) who has worked with seminarians and young-adults in Thailand, Singapore and the Philippines, and has also attended courses (in Rome and Chicago) on evil spirits and angels.More Titles by Bryan Shen

Free eBook
The

The Seven Capital Sins and the Seven Contrary Virtues

Free eBook
The

The Un-Affirmed Core (2nd Edition)